S ohledem na současnou situaci se správní rada sdružení rozhodla posunout termín valné hromady OSMD na podzim. Zapište si prosím nové datum: sobota 16. října 2021 od 9:30, místo zůstává stejné – tj. Úřad městské části Prahy 8, U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň Na programu bude kromě schvalování potřebných dokumentů (zpráva o hospodaření, […]

S ohledem na současnou situaci se správní rada sdružení rozhodla posunout termín valné hromady OSMD na podzim.

Zapište si prosím nové datum:

sobota 16. října 2021 od 9:30, místo zůstává stejné – tj. Úřad městské části Prahy 8, U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

Na programu bude kromě schvalování potřebných dokumentů (zpráva o hospodaření, rozpočet a další) také diskuze o záležitostech, které zajímají vás, naše členy.

Důležité: Pokud by epidemiologická situace ani v říjnu nedovolila konání valné hromady formou osobního setkání, bude valná hromada v souladu s našimi stanovami řešena formou “per rollam”, tedy distančním hlasováním.

Všechny členy OSMD srdečně zveme!