SPRÁVNÍ RADA OSMD V ČR SVOLÁVÁ VALNOU HROMADU   na sobotu 22. dubna 2017 od 9.30 do 13.00 hodin do „Bílého domu“ v Libni, U Meteoru 6, Praha 8 (administrativní budova Úřadu městské části Praha 8, kde se konají i pražské přednášky OSMD) Mapa zde POZOR na změny v dopravě – viz přiložený leták dopravního podniku […]

SPRÁVNÍ RADA OSMD V ČR SVOLÁVÁ VALNOU HROMADU  

na sobotu 22. dubna 2017 od 9.30 do 13.00 hodin do „Bílého domu“ v Libni, U Meteoru 6, Praha 8
(administrativní budova Úřadu městské části Praha 8, kde se konají i pražské přednášky OSMD)

Mapa zde

POZOR na změny v dopravě – viz přiložený leták dopravního podniku


REGISTRACE ČLENŮ: 8.30 – 9.30 hodin!

Program

9:30 Zahájení VH, Schválení zapisovatelů a skrutátorů  9:35 Seznámení s programem VH
9:40 Zpráva o činnosti Sdružení a UIPI
10:35 Hlasování o členství v EAC
10:40 Zpráva o hospodaření za rok 2016
10:55 Zpráva revizní komise za rok 2016
11:05 Schválení zprávy o hospodaření a revizní zprávy
11:10 Doplnění stanov OSMD
11:25 Návrh rozpočtu na rok 2017
11:35 Schválení rozpočtu na rok 2017
11:40 Zhodnocení ESLP
11:50 Informace k aktuálním tématům
12:05 Diskuse