Vážení členové, vzhledem k množícím se dotazům ohledně aktuálního rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) bychom rádi upřesnili několik faktů: 1) Zprávy o rozsudku ELSP, které proběhly v posledních několika dnech médii, se týkají případu tří individuálních stížností tří stěžovatelů (Rozsudek Čapský a Jeschkeová proti České republice – č. 25784/09 a 36002/09, a Heldenburg […]

Vážení členové,

vzhledem k množícím se dotazům ohledně aktuálního rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) bychom rádi upřesnili několik faktů:


1) Zprávy o rozsudku ELSP, které proběhly v posledních několika dnech médii, se týkají případu tří individuálních stížností tří stěžovatelů (Rozsudek Čapský a Jeschkeová proti České republice – č. 25784/09 a 36002/09, a Heldenburg proti České republice – č. 65546/09) a v různé míře odsuzují nemravnost postupu české justice.


2) Tito stěžovatelé se soudili individuální cestou mnoho let u českých soudů, investovali mnoho, času a energie a i financí za právní služby. Teprve poté, co absolvovali zamítnutí soudů všech stupňů v České republice, splnili podmínky pro to, aby se mohli obrátit na ESLP a dosáhnout stanovení odškodnění u ESLP.


3) Tento rozsudek nemá nic společného s hromadnou stížností OSMD, jejímž cílem bylo odsouzení regulace nájemného v ČR a vytvoření tlaku na vládu, aby deregulovala nájemné.


4) Poslední hromadná stížnost OSMD na postup soudů při řešení odškodnění a přisuzování směšných částek jako odškodné byla bohužel v roce 2016 odmítnuta štrasburským soudem ESLP z formálních důvodů. Naše argumenty obsažené ve stížnostech však patrně přispěly i k formulaci posledního rozsudku.


5) V této chvíli není jisté, jak se tento poslední rozsudek promítne do případů dalších majitelů domů, kteří se již soudí se státem ohledně regulace nájemného. Je možné, že bude mít pozitivní dopad na stanovování výše odškodného, pokud stát zvolí cestu návratu k právnímu státu.


6) Právní odborníci spolupracující s OSMD se shodli na tom, že pro majitele, kteří se doteď individuálně se státem nesoudili, vynesením tohoto rozsudku nevzniká automaticky nová naděje na odškodnění rozhodnutím ESLP, nicméně potvrdili dlouhodobé stanovisko, že v letech 2002-2017 žádný funkční prostředek vnitrostátní nápravy neexistoval. K tomu Ústavní soud ČR (ÚS) judikoval v říjnu 2016, že námitky promlčení v tomto období, vznášené státem, jsou v rozporu s dobrými mravy (nález II. ÚS 2062/14).


7) OSMD bude tedy nadále pečlivě prověřovat, jak budou vnitrostátní soudy judikaturu ÚS a ESLP aplikovat, a bude vyvíjet intenzivní aktivity, aby příslušná legislativa a zejména judikatura přestala být diskriminační vůči pronajímatelům.


8) OSMD považuje za významný úspěch fakt, že vlna hromadných žalob přiměla vládu v roce 2006 přijmout zákon o jednostranném zvyšování nájemného (107/2006 Sb.), a následně Nový občanský zákoník, který teprve umožnil svobodně stanovovat výši nájemného a řídit se zákony trhu. Toto není v současné době samozřejmostí ve všech zemích Evropy.

Žádáme naše členy, aby nás dále podporovali a vzali v potaz všechny uvedené okolnosti, když se na naši kancelář budou chtít obrátit s dotazem, co mají dělat, pokud chtějí dosáhnout obdobného výsledku jako tři výše zmínění stěžovatelé. Tématu rozsudku ESLP se bude věnovat i říjnová přednáška OSMD (26. 10. 2017), na které Vám poskytneme více informací. Sledujte prosím také pravidelně naše webové stránky.

17. 7. 2017 Správní rada a kancelář OSMD