Dne 9. 2. 2017 Evropský soud pro lidská práva rozhodl v případu tří individuálních stěžovatelů z České republiky o způsobu výpočtu náhrady za omezení jejich vlastnického práva v souvislosti s dlouholetou regulací nájemného.

Dne 9. 2. 2017 Evropský soud pro lidská práva rozhodl v případu tří individuálních stěžovatelů z České republiky o způsobu výpočtu náhrady za omezení jejich vlastnického práva v souvislosti s dlouholetou regulací nájemného.

O tom, že ČR mnohaletou regulací nájemného porušila práva pronajímatelů, Soud rozhodl již v 3.7. 2014. Nyní dořešil otázku způsobu stanovení samotné náhrady. Způsob náhrady tak, jak jej navrhl zástupce Vlády ČR a české soudy ochotně akceptovaly, Evropský soud zásadně odmítnul a odškodnění bylo stanoveno tak, jak navrhovali pronajímatelé před podáním hromadné žaloby, tedy jako rozdíl mezi místně obvyklým nájemným a maximální možnou výší regulovaného nájemného.

Český stát navrhl náhradu ve výši rozdílu regulovaného nájemného a jen mírně navýšeného nájemného (podle „deregulačního zákona“ 107/2006 Sb., který začal platit 1. 1. 2007). Tento postup „posvětil“ i Ústavní soud v nálezu sp.zn. II. ÚS 2062/14. ze dne 25.10.2016. Není překvapením, že taková výše náhrady dle dosavadní judikatury zdejších soudů je obvykle o 90 % nižší než podle metodiky, kterou nyní použil ESLP, jehož soudci posoudili tuzemské stanovení náhrady jako nedostatečné.

Jsme přesvědčeni, že stávající “ustálená” judikatura Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, podle které je výše náhrady za nucené omezení vlastnického práva limitována výší nájemného dle zák. č. 107/2006 Sb. k 1.1.2007, nemůže ve světle aktuálního rozsudku ESLP obstát. S trochou optimismu se lze domnívat, že dosavadní “metodika” minimalizace přiznávané náhrady bude muset být v dohledné době přehodnocena.

Soud ve Štrasburku navíc přiznal dvěma stěžovatelům i náhradu za nemateriální újmu způsobenou mnohaletým (ne)řešením situace českou legislativou, exekutivou a soudy. Nutno připomenout, že martýrium dlouholetých sporů podstoupil jen zlomek pronajímatelů. Tedy ti, kteří byli schopni vést na první pohled prohrané spory a vynaložit statisíce korun nákladů. Jak sám konstatoval ÚS ČR v roce 2016 – takové žaloby byly, vinou postupu státu, „pouhou sázkou do loterie“, která je navíc „dílem státu, který vytvořil stav ne nepodobný příslovečné Hellerově Hlavě XXII“.

Jedním z pronajímatelů je pan Č., jehož stížnost  úspěšně  končí po téměř 15 letech soudních průtahů. V r. 2003 vzbudil pozornost svou první žalobou, kterou MF ČR z důvodu nedodržení procesní lhůty prohrálo. Přiznanou částku musel nakonec zajistit exekutor obstavením budovy MF ČR, protože stát následně ani neuhradil včas soudem přiznanou částku! Není překvapením, že následné žaloby, nejen pana Č., byly tuzemskými soudy zamítány a pronajímatel musel čekat až na tento průlomový rozsudek.

OSMD chystá k tomuto rozsudku tiskovou konferenci v příštím týdnu.

Praha, 10. 2. 2017