OSMD upozorňuje na významné negativní dopady na pronajímatele, jež vyplývají z aktuálních pozměňovacích návrhů podaných v rámci projednávaného zrušení superhrubé mzdy. Zavedení dvoupásmové daňové sazby se základní sazbou 15 % (možná až 19 %) a progresivní sazbou 23 % povede k čistému navýšení daňové zátěže pronajímatelů, a to až o 40 %. Žádná jiná skupina […]

OSMD upozorňuje na významné negativní dopady na pronajímatele, jež vyplývají z aktuálních pozměňovacích návrhů podaných v rámci projednávaného zrušení superhrubé mzdy. Zavedení dvoupásmové daňové sazby se základní sazbou 15 % (možná až 19 %) a progresivní sazbou 23 % povede k čistému navýšení daňové zátěže pronajímatelů, a to až o 40 %. Žádná jiná skupina poplatníků nebude postižena víc, a především bez jakékoliv kompenzace. Je zjevné, že takto razantní zvýšení daňové zátěže nutně povede k poklesu investic do bytových domů a vyvolá další tlak na růst nájemného z bytů. V obojím případě to může mít negativní dopady na nájemníky.

Drtivá většina pronajímatelů, členů OSMD, každoročně reinvestuje podstatnou část výnosu z nájemného do obnovy svých nemovitostí. Navrhované změny, společně s růstem daně z nemovitosti, neustále se zpřísňujícími technickými normami a v neposlední řadě i inflačním vývojem cen stavebních prací a materiálů nutně vyvolá tlak na valorizaci i na příjmové straně – tedy nájemného z bytů.

„OSMD reprezentuje majitele nemovitostí, kteří mají korektní vztahy se svými nájemníky. O tom vypovídá i to, jak se naši členové během první vlny koronavirové krize zvládli domluvit se svými nájemníky. Majitelé nemovitostí jsou poslední, kdo by chtěl v této krizové době zvyšovat nájmy. Bohužel stát nám situaci velmi ztěžuje,“ říká předseda sdružení Milan Krček.

S ohledem na výše uvedené OSMD podporuje opoziční návrh na zachování jednotné sazby ve výši 15 % pro všechny.