Aktuálně probíhá v naší zemi sčítání lidu. Jaké povinnosti mají vlastníci nemovitostí?

Vlastníci nemovitostí

Bydlíte-li v bytě, který vlastníte, je vaší povinností sečíst se na této adrese. Vlastníte-li byt, který pronajímáte, sčítací formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Vyplní ho nájemníci, kteří tam bydlí (mají obvyklý pobyt). Majitelé nemají odpovědnost za vyplňování sčítacích formulářů jednotlivých uživatelů bytů. Pokud jste majiteli neobydleného bytu, formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Neobydlené byty totiž sečtou přímo sčítací komisaři.

Pokud jste vlastníky objektu s více byty, jste povinni umožnit sčítacímu komisaři v případě potřeby přístup k jednotlivým bytům za účelem provedení sčítání (například jsou-li nefunkční domovní zvonky). Dále jste povinni sdělit údaje o čísle a poloze neobydlených bytů. To všechno můžete učinit také prostřednictvím správce či ve spolupráci například s nájemníky, kteří mohou komisaři otevřít vchodové dveře do společných prostor.

Dotaz: Vlastním neobydlený byt. Musím já nějak kontaktovat sčítacího komisaře s informací, že v bytě nikdo není?

Pokud jste majiteli neobydleného bytu či domu, formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Neobydlené byty totiž sečtou přímo sčítací komisaři. Zaznamenají, že byt existuje, aby mohl být alespoň započten do celkového počtu bytů.
Pokud jste vlastníky objektu s více byty, případně jeho správci, jste povinni umožnit sčítacímu komisaři přístup k jednotlivým bytům za účelem provedení sčítání, pokud vás o to komisař požádá (například jsou-li nefunkční domovní zvonky).
Už před zahájením sčítání oslovil Český statistický úřad dopisem vybraná bytová družstva, vlastníky bytových domů a správcovské organizace, v jejichž objektech nejsou bytové jednotky vymezeny v katastru nemovitostí. Na těchto místech již došlo k mapování bytů, při němž byla zapotřebí součinnost vlastníků.


Více o sčítání na https://scitani.cz/