MMR: JAK UPLATŇOVAT VYHLÁŠKU NA ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA VYTÁPĚNÍ A TEPLOU VODU V DOMECH V PRAXI? 29.01.2016: Pro zájemce připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj metodický pokyn k vyhlášce o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tato vyhláška je účinná od 1. ledna 2016. Pro snazší porozumění právního předpisu připravil odbor […]

MMR: JAK UPLATŇOVAT VYHLÁŠKU NA ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA VYTÁPĚNÍ A TEPLOU VODU V DOMECH V PRAXI?

29.01.2016: Pro zájemce připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj metodický pokyn k vyhlášce o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tato vyhláška je účinná od 1. ledna 2016.

Pro snazší porozumění právního předpisu připravil odbor politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj metodický pokyn, kde jsou podrobně vysvětlena jednotlivá ustanovení vyhlášky č. 269/2015 Sb. a vzory propočtů. Metodický pokyn je tedy návodem, jak vyhlášku uplatňovat v praxi. Často kladené dotazy k vyhlášce naleznete zde.

Znění zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a znění vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům naleznete v sekci Bytová politika.

K tématu nalezne další informace také na webu OSMD v části “péče o nemovitost“.