RNDr. Tomislav Šimeček, předseda Občanského sdružení majitelů domů v ČR, z. s. Tomislav Šimeček se narodil v roce 1936 v Praze. Po maturitě na 14. jazykové jedenáctiletce vystudoval Matematicko Fyzikální fakultu University Karlovy, kde pak působil krátce na katedře fyziky pevných látek. V roce 1963 nastoupil do Ústavu fyziky pevných látek Akademie Věd, kde krátce […]

RNDr. Tomislav Šimeček, předseda Občanského sdružení majitelů domů v ČR, z. s.

Tomislav Šimeček se narodil v roce 1936 v Praze. Po maturitě na 14. jazykové jedenáctiletce vystudoval Matematicko Fyzikální fakultu University Karlovy, kde pak působil krátce na katedře fyziky pevných látek.
V roce 1963 nastoupil do Ústavu fyziky pevných látek Akademie Věd, kde krátce po nástupu připravil první Československé polovodičové lasery. Vybudoval pracoviště kapalné epitaxe.
V letech 1988 až 1991 pracoval jako hostující profesor na universitách v Edmontonu a Vancouveru v Kanadě. Po návratu vybudoval ve Fyzikálním ústavu Akademie Věd jediné pracoviště epitaxe z metalorganických sloučenin v České republice. Dosud pracuje zejména v oboru technologie polovodičových laserů.
Již během svého pobytu v Kanadě se začal zajímat o politiku bydlení v prostředí tržní ekonomiky a nástroje pomoci sociálně potřebným dosáhnout na obvyklou cenu bydlení. Od roku 1992 je členem Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD) a od roku 1997 jeho předsedou.
Je také zástupcem OSMD v Mezinárodní asociaci majitelů nemovitostí UIPI se sídlem v Bruselu, jehož je od roku 2008 místopředsedou a současně presidentem komise nájemního bydlení UIPI. Pravidelně se účastní práce Evropské platformy výzkumu v oblasti bydlení ENHR a jejich kongresů.

Blog na iDnes.cz