Vláda schválila prodloužení termínu pro zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy.

Ministerstvo životního prostředí připravilo Novelu zákona dne 6.4. schválila vláda, nyní je připravena k projednání  Parlamentem ČR.

Zákon č. 201/2012 vešel v platnost v roce 2012 a pro výměnu nevyhovujících kotlů byla stanovena 10letá lhůta, která měla vypršet letos na konci srpna. Od 1. září už by při používání těchto kotlů hrozila pokuta až 50.tis. Kč. Tento krok byl zaveden v souvislosti s tím, že se Česká republika zavázala ke snížení emisi do roku 2030 o 55%.

Pokud by ale navrhovanou novelu zákona č. 201/2012 Sb. schválil parlament, odložila by se tato povinnost o 2 roky. S Ministerstvem životního prostředí jednalo prostřednictvím svého předsedy i OSMD – reagovalo tak na podněty z řad svých členů, kteří narážejí na faktickou neproveditelnost tohoto nařízení (výrobci vyhovujících kotlů i topenáři evidují objednávky na měsíce, či dokonce až rok dopředu).

Vývoj budeme nadále sledovat – viz náš web.

Aktualne.cz – 6.4.2022

Penize.cz – 7.4.2022