Přednáška OSMD v Brně.

V úterý 16. ledna 2018 od 17:00 do 19:00 hod. se koná

v malém sále Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6, Brno-střed přednáška na téma:

– aktuálně

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění  pozdějších předpisů, a další související zákony

!! koncepční změny provedené z.č.225/2017 účinnost 1.1.2018, tzv. velká  novela SZ  spojená s novelizací řady právních předpisů  v oblasti stavebnictví a jejich dopad na stavební činnost

nové pojmy ve stavebním zákoně

rozšíření okruhu staveb nevyžadujících umístění

změny v příslušnosti stav. úřadů

úřad územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán

dotčené orgány a závazná stanoviska – jejich přezkum

územní řízení a nové principy při umísťování a povolování staveb

kolaudační řízení

dotazy, diskuze

vedoucí Odboru územního a stavebního řízení  


[email protected]

Přiveďte své přátele a známé. Téma se týká všech, kdo plánují nějaké stavební úpravy, nástavby a podobně.

Využijte možnost zeptat se osoby nejpovolanější s odbornou erudicí a mnohaletou praxí.