Pokud nájemcům zajišťujete teplo nebo teplou vodu, máte smlouvy na dobu neurčitou nebo delší než rok a jednou do roka provádíte vyúčtování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, povinnost se Vás týká. Podle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb., §7, (4) bod a) je povinnost […]

Pokud nájemcům zajišťujete teplo nebo teplou vodu, máte smlouvy na dobu neurčitou nebo delší než rok a jednou do roka provádíte vyúčtování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, povinnost se Vás týká.

Podle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb., §7, (4) bod a) je povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení (otopná tělesa) přístroji regulujícími (termostatické ventily – zde platí povinnost již od roku 2007) a přístroji registrujícími zde je povinnost od 1.1.2015.
K výše uvedenému zákonu byla vydána novelizace vyhlášky č. 194/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb., který upřesňuje přístroje registrující.
Přístroje registrující jsou:
a) pokud vstupuje a vystupuje rozvod tepla z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě – měřič tepla – kalorimetr
b) pokud vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru rozvod tepla v několika místech – indikátory na každém otopném tělese nebo indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu.
c) vodoměry na teplou vodu
Uvedené přístroje je nutné instalovat v objektech, kde je centrální příprava tepelné energie k vytápění, centrální příprava teplé vody.
Tato povinnost se nevztahuje pouze na objekty, kde jsou uzavírány smlouvy pouze na dobu maximálně jednoho roku a služby jsou účtovány paušální částkou.