Osmý díl našeho seriálu představuje další z reakcí pojišťoven na modelový případ pojištění bytového domu při pronájmu bytů. Modelový případ: fyzická osoba nepodnikatel vlastní v Praze 2 na Vinohradech (v běžné klidné obytné zóně, mimo povodňovou zónu) bytový čtyřpatrový dům s 10 bytovými jednotkami a jedním nebytovým prostorem (odhadovaná tržní / reprodukční) cena 30 mil. […]

Osmý díl našeho seriálu představuje další z reakcí pojišťoven na modelový případ pojištění bytového domu při pronájmu bytů. Modelový případ: fyzická osoba nepodnikatel vlastní v Praze 2 na Vinohradech (v běžné klidné obytné zóně, mimo povodňovou zónu) bytový čtyřpatrový dům s 10 bytovými jednotkami a jedním nebytovým prostorem (odhadovaná tržní / reprodukční) cena 30 mil. Kč). Pronajímaná plocha má celkem 1000 m2.

Pojišťovna VZP, a. s. / www.pvzp.cz
Je nezbytné, aby měl majitel nemovitosti pojištěnou budovu a její příslušenství pro případ živelní události. Živelní událostí může být požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla nebo jeho částí či nákladu, vichřice, krupobití, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, kouř, aerodynamický třesk, povodeň nebo záplava, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, kapalina unikající z vodovodního zařízení.
Doporučujeme pojištění rozšířit o připojištění přepětí nebo podpětí, atmosférické srážky, poškození fasády zvířetem či hmyzem, odcizení věci a vandalismus včetně sprejerů, náklady na vodné a stočné při úniku vody, pojištění pro případ ztráty nájemného při vzniku škodné události způsobené některým z pojištěných nebezpečí jako např. požár.
Dále je vhodné sjednat allriskové pojištění skel na částku 50 000 Kč. V případě provozu výtahu či jiného technologického zařízení doporučujeme allriskové pojištění strojů či elektroniky. Připojištění elektroniky v režimu allrisk doporučujeme též pro kamerový systém, zvonky, anténní systém.
Nezbytné je také pojištění odpovědnosti s dostatečným limitem pojistného plnění, nejméně 10 000 000 Kč.
Součástí každého majetkového pojištění bytového domu nabízíme asistenční služby v podobě úhrady platby za příjezd a práci řemeslníka (elektrikář, topenář, plynař, sklenář, instalatér, zámečník) v částce 3 x10 000 Kč, respektive 3 x 5 000 Kč na zámečníka a dále náklady spojené s deratizací, desinsekcí a desinfekcí v částce 20 000 Kč za rok bez ohledu na počet zásahů.
Občanskou odpovědnost je možné sjednat s limitem plnění od 2 do 15 mil. Kč.

Jaké plnění bude (komu) poskytnuto, když dojde k požáru od hořící svíčky nájemce v bytě, kdy škoda na majetku nájemce je 30 tis. Kč (osobní věci, elektronika), 80 tis. Kč škoda na majetku pronajímatele (podlaha, dveře, vymalování,…) a 40 tis. Kč na majetku souseda nájemníka (vytopený byt od hasičů, vymalování, elektronika)?
Nájemník by měl mít uzavřeno pojištění občanské odpovědnosti a jedná se o odpovědnost nájemníka.
Občanskou odpovědnost je možné sjednat s limitem plnění od 2 do 15 mil. Kč.
Pro nájemníka určitě doporučujeme i pojištění trvale obývané domácnosti, které kryje škody na jeho majetku i na věcech, které užívá dle nájemní smlouvy. Pokud je pronajímatelem domácnosti fyzická osoba (vlastník na RČ), může si též vybavení pojistit pojištěním trvale obývané domácnosti. Výše pojistného pro trvale obývanou domácnost závisí na výši pojistné částky, zvolené variantě pojištění (Standard či Maxi), zvolené spoluúčasti (může být i bez spoluúčasti) a také adrese pojištěné domácnosti.
Při sjednání obou pojištění v rámci jedné smlouvy (trvale obývané domácnosti a pojištění občanské odpovědnosti s limitem 2 mil Kč.) bude pojistné zlevněno.


Jaké plnění bude poskytnuto, když spadne střešní taška ze střechy a způsobí jiné osobě újmu na zdraví s trvalými následky. (rekonstrukce střechy proběhla před 10 lety, pád není v důsledku stavebních prací apod.)
Zde bude škoda pokryta z pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti a bude nahrazena v rozsahu újmy na zdraví, tj. bolestné, ztížení společenského uplatnění, následné finanční škody (např. ušlý zisk, náklady na dopravu, léky), náklady zdravotní pojišťovny na ošetření, duševní útrapy osob blízkých při zvlášť závažném ublížení na zdraví. Výši plnění nelze odhadovat.

Dojde ke krádeži kamery mířící na vchodová vrata a současnému poškození vrat. Celková škoda je 30. tis. Kč. Je rozdíl v plnění, pokud je pachatel nezjištěn a v případě, kdy je pachatel zjištěn?
V tomto případě bude pojištění kryto z pojištění pro případ odcizení stavebních součástí a příslušenství budov a staveb a zároveň bude z tohoto pojištění kryto též poškození vrat jako škoda související s odcizením či pokusem o odcizení. Škodu na vratech je možné také uplatnit z pojištění pro případ vandalismu. Rozdíl by nastal v plnění, pokud by pachatel nebyl zjištěn. V případě, kdy pachatel bude zjištěn, rozdíl v plnění nebude. V případě odcizení i vandalismu jsou kryty škody způsobené jak zjištěným, tak nezjištěným pachatelem.

Jaké plnění bude poskytnuto, když u jednoho z nájemníků vypadne hadička u pračky a voda vytopí spodní byt a společné prostory. Celková škoda je 40. tis. Kč.
Nájemník by měl mít uzavřeno pojištění občanské odpovědnosti a jedná se o odpovědnost nájemníka, tedy stejně jako v případě otázky na požár od svíčky.

Článek je součástí desetidílného seriálu o pojištění souvisejícího s pronajímáním nemovitosti. Všechny díly budou postupně uveřejňovány v novinkách na webu osmd a následně zde