Seriál na pokračování týkající se pojištění bytového domu - modelový příklad pojištění a plnění, vč. odpovědí námi oslovených pojišťoven.

K udržení hodnoty pronajímaného majetku kromě technického provedení stavby a fyzických bezpečnostních opatření patří bezesporu pojištění. Pronajímatelé se na nás obrací s řadou negativních zkušeností, když od pojišťovny slyší, že se na to či ono pojištění nevztahuje, že chybí připojištění, nebo že v nabídce pro uzavření smlouvy něco nebylo zmíněno.
Zklamání při očekávání pojistného plnění mívá příčinu opravdu již při uzavírání pojištění. Protože pojištění má „zajistit“ hodnotu nemovitosti a chránit majitele před konkrétními neočekávanými událostmi. Příčiny zkázy mohou být různé. Mezi vnější vlivy počasí lze zmínit – krupobití, blesk – požár, déšť – záplava a povodeň,… Nepříjemné jsou události spojené s provozem nájemníků (vyplavení prostor, požár, ….), ale i chování cizích osob (krádeže, sprejerství,…).
V České republice nabízí pojištění 51 pojišťoven. Některé pojišťovny jsou specializované a nabízejí pojištění kryjící jen některá rizika týkající se provozu pronajímané nemovitosti, nebo tato pojištění nenabízejí vůbec. Redakce Střechy oslovila pojišťovny – členy České asociace pojišťoven. Protože nabídka majetkového pojištění i pojištění odpovědnosti je bohatá, nechali jsme na pojišťovnách, aby nám na modelovém příkladu představily možnosti pojištění, které se při „pronajímání bytu“ v modelovém příkladu může hodit. Níže uvedený přehled tedy není cenovým srovnáním! Pro uzavření pojištění pojišťovna bude potřebovat znát více podrobností a faktů. Zcela určitě půjde také usmlouvat zvýhodnění s různým připojištěním či při balíčku dalšího pojištění.
Sestavili jsme modelový příklad, se kterým jsme se obrátili na pojišťovny. Reakce pojišťoven budeme zveřejňovat v pořadí, v jakém jsme je obdrželi.

Modelový příklad pojištění a plnění z pojištění
Fyzická osoba nepodnikatel vlastní v Praze 2 na Vinohradech (v běžné klidné obytné zóně, mimo povodňovou zónu) bytový čtyřpatrový dům s 10 bytovými jednotkami a jedním nebytovým prostorem (odhadovaná tržní / reprodukční) cena 30 mil. Kč). Pronajímaná plocha má celkem 1000 m2.
1/ Jaké pojištění je vhodné, aby měl pronajímatel uzavřené? Jaká je výše ročního pojistného ve vztahu k výši plnění škodní události?
2/ Jaké plnění bude (komu) poskytnuto, když dojde k požáru od hořící svíčky nájemce v bytě, kdy škoda na majetku nájemce je 30 tis. Kč (osobní věci, elektronika), 80 tis. Kč škoda na majetku pronajímatele (podlaha, dveře, vymalování,…) a 40 tis. Kč na majetku souseda nájemníka (vytopený byt od hasičů, vymalování, elektronika)?
3/ Jaké plnění bude poskytnuto, když spadne střešní taška ze střechy a způsobí jiné osobě újmu na zdraví s trvalými následky. (Rekonstrukce střechy proběhla před 10 lety, pád není v důsledku stavebních prací apod.)
4) Dojde ke krádeži kamery mířící na vchodová vrata a současnému poškození vrat. Celková škoda je 30. tis. Kč. Je rozdíl v plnění, pokud je pachatel nezjištěn a v případě, kdy je pachatel zjištěn?
5) Jaké plnění bude poskytnuto, když u jednoho z nájemníků vypadne hadička u pračky a voda vytopí spodní byt a společné prostory? Celková škoda je 40. tis. Kč.

První z deseti odpovědí začne MAXIMA pojišťovna. V dalších dílech si představíme nabídku dalších pojišťoven a na závěr si dovolíme krátké shrnutí.

MAXIMA pojišťovna, a.s. / www.maximapojistovna.cz

Cena pojistného je odvozena od hodnoty nemovitosti (nikoli velikosti).
Pojištění je rozděleno na sdružený živel – záplava, povodeň, vichřice, krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu, pád stromů a stožárů, vodovodní škody, zkrat, přepětí, atmosférické srážky, poškození fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci (s limitem pojistného plnění a spoluúčastí) a pro ostatní živel (bez omezení plnění). Další pojištění lze sjednat na odcizení, vandalismus, pojištění skel a pojištění odpovědnosti (za újmu vlastníka, držitele nebo správce nemovitosti).
Kromě pojištění živlů a odpovědnosti je pro modelový případ nutné mít uzavřené pojištění i domácnosti (všech) nájemníků.
Pojišťovna s odpovědí zaslala dvě varianty ukázkové kalkulace podle výše pojistné částky a spoluúčasti.

Jaké plnění bude (komu) poskytnuto, když dojde k požáru od hořící svíčky nájemce v bytě, kdy škoda na majetku nájemce je 30 tis. Kč (osobní věci, elektronika), 80 tis. Kč škoda na majetku pronajímatele (podlaha, dveře, vymalování,…) a 40 tis. Kč na majetku souseda nájemníka (vytopený byt od hasičů, vymalování, elektronika)?
V případě, že škodu udělá nájemce, není hrazena škoda na jeho domácnosti. Musel by jí mít samostatně pojištěnou vč. odpovědnosti. Uhrazenou škodu na nemovitosti by pak pojišťovna regresovala po viníkovi.

Jaké plnění bude poskytnuto, když spadne střešní taška ze střechy a způsobí jiné osobě újmu na zdraví s trvalými následky. (Rekonstrukce střechy proběhla před 10 lety, pád není v důsledku stavebních prací apod.)
Záleží na příčině pádu střešní tašky a faktu, zda je nemovitost pojištěna na odpovědnost. Škoda by byla řešena individuálně dle zdravotních následků.

Dojde ke krádeži kamery mířící na vchodová vrata a současnému poškození vrat. Celková škoda je 30. tis. Kč. Je rozdíl v plnění, pokud je pachatel nezjištěn a v případě, kdy je pachatel zjištěn?
Jestliže jsou pojištěna vrata i kamera, tak je rozdíl pouze v tom, že pojišťovna bude vymáhat škodu po pachateli a případ je z tohoto pohledu jasnější.

Jaké plnění bude poskytnuto, když u jednoho z nájemníků vypadne hadička u pračky a voda vytopí spodní byt a společné prostory. Celková škoda je 40. tis. Kč.
Záleží na konkrétním případu. Vlastník musí udržovat dům i jeho součásti v dobrém stavu, takže pokud by nešlo o letitou neřešenou „hadičku“, pak bychom pravděpodobně hradili plnou částku (v případě, že má vlastník pojištěnou i odpovědnost).

Článek je součástí desetidílného seriálu o pojištění souvisejícího s pronajímáním nemovitosti. Všechny díly budou postupně uveřejňovány v novinkách na webu osmd a následně zde