Pojištění domácnosti se netýká pouze majitelů či pronajímatelů nemovitostí. Pokud je vlastníkem vybavení nájemník, je v jeho zájmu si majetek pojistit.

Pojištění domácnosti se netýká pouze majitelů či pronajímatelů nemovitostí. Pokud je vlastníkem vybavení nájemník, je v jeho zájmu si majetek pojistit. Spoléhat se na to, že domácnost pojistí pronajímatel, se nemusí vyplatit. Zapomínat by neměl ani na pojištění odpovědnosti.

ČSOB zjistila, že lidé v pronájmu často pojištění domácnosti vůbec neřeší. „Ze statistik Barometru pojištění lze vysledovat, že 41 procent lidí svou domácnost vůbec nemá pojištěnou. Většina z nich (62 procent) přitom bydlí v pronajatém bytě nebo domě,“ uvádí Marek Ditz, člen představenstva a vrchní ředitel Specializovaného bankovnictví a pojištění ČSOB.

Pojištění zanedbávají většinou muži
Muži jsou méně zodpovědní než ženy. Ze 70 procent si pojištění domácnosti nepořizují právě muži. Pojištění podceňují také většinou lidé mladší čtyřiceti let (78 procent). Důvody neuzavření pojistky jsou různé. Nájemníci často nemají dostatek informací nebo si pletou pojmy. „Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti jsou dvě rozdílné věci. Zatímco pojištění nemovitosti kryje škody způsobené na nemovitosti jako takové, pojištění domácnosti se vztahuje na vnitřní vybavení,“ vysvětluje Michal Herzig, ředitel pro Bankopojištění v ČSOB.

Pomalu, ale jistě si lidé nutnost pojištění domácnosti začínají uvědomovat. Pojištění domácností rok od roku přibývá. Například ČSOB v loňském roce uzavřela o 22 procent pojistek domácností více než v roce 2014.

Zlodějům je jedno, že bydlíte v nájmu
Podcenit pojištění se nemusí vůbec vyplatit. „Policie ČR zaznamenala v loňském roce na sedm tisíc vloupání do domácností, do tří tisíc vyrazili hasiči likvidovat požár, nepočítaně je pak prasklých vodovodních trubek nebo poškozené elektroniky vinou blesku. Zlodějům či vytopeným sousedům je pak jedno, zda bydlíte ve svém nebo platíte nájem,“ upozorňuje Michal Herzig.

V případě, že jsou v bytě jak věci pronajímatele (vlastníka nemovitosti), tak věci nájemce, tak se to řeší sjednáním dvou pojistných smluv. Každý si pojistí pouze věci, které mu prokazatelně patří. V případě, že by si nájemce pojistil domácnost na limit včetně věcí majitele bytu, pak tyto věci nebudou proplaceny v rámci pojistného plnění, jelikož se jedná o věci cizí. Pouze pojišťovna Allianz umožní sjednání v jedné pojistné smlouvě, avšak dodatkem jsou tyto věci rozděleny na věci majitele bytu a na věci nájemce.

„Pojištění domácnosti obvykle sjednává osoba, která vlastní vybavení domácnosti. Pojištění domácnosti se vztahuje na nábytek, elektroniku, cennosti a další majetek v domácnosti uložený, tedy v případě pronajaté domácnosti by si měl pojištění domácnosti sjednat nájemce. V případě, že je v bytě i majetek pronajímatele, pak může pojištění domácnosti sjednat i majitel nemovitosti, avšak pouze na věci, které mu prokazatelně patří. Pojištění domácnosti kryje škody na majetku způsobené sjednanými pojistnými nebezpečími,“ uvedla Monika Palátová ze společnosti Fincentrum.

Obecně se doporučuje, aby byla smlouva o pojištění domácnosti uzavřena nájemníkem. Pokud smlouvu uzavře majitel či pronajímatel, zpravidla pojišťuje pouze vybavení v jeho vlastnictví. Vybavení, které do domácnosti pořídil nájemník, pak pojištěné není.

Pojistěte si i odpovědnost
„Volitelnou součástí pojištění domácnosti je často také pojištění odpovědnosti, které se právě lidem žijícím v pronájmu vyplatí. Pokud totiž vlastní vinou poškodíte vybavení bytu, které není vaše, pojištění domácnosti se na tyto případy nevztahuje. Za tímto účelem funguje právě pojištění odpovědnosti,“ dodává Michal Herzig.

Pojištění občanské odpovědnosti si sjednává osoba, která může třetím osobám způsobit škodu. Pojišťovny pojišťují odpovědnost v rámci pojištění domácnosti i samostatně. Vždy je potřeba si dát pozor na pojistné limity a krytá rizika a případně se připojistit.

„Pojistná ochrana se vztahuje na všechny členy společné domácnosti a vztahuje se na všechny škody, které způsobí v běžném občanském životě. Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na škody způsobené provozem domácnosti, při rekreačních sportech, při chovu psa nebo hospodářských zvířat. Většinou se pojistná ochrana vztahuje pouze na činnosti v běžném občanském životě, vedení domácnosti a sport; ostatní rozšíření pojistné ochrany lze sjednat jako připojištění. Některé pojišťovny také nabízí připojištění odpovědnosti z užívání pronajaté nemovitosti. Zvolit lze také územní platnost dle potřeb klienta, a to ČR nebo Evropa,“ upozorňuje Monika Palátová.

Nehody se mohou stát kdykoliv, a to i v bytě, který zůstane nějaký čas bez nájemníka. Pojištění odpovědnosti se proto vyplatí i majiteli bytu v případě, že byt zůstane prázdný.

Autor: Jana Zámečníková, 27. 4. 2016
Zdroj: Hypoindex.cz