Tisková zpráva UIPI (mezinárodní organizace majitelů nemovitostí) se týká směrnice o energetické náročnosti budov.

Brusel, 7. prosince 2023 – Po téměř dvou letech legislativního procesu končí jednání o přepracovaném znění směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) po politické dohodě mezi spoluzákonodárci, Evropským parlamentem a Radou, ve večerních hodinách. ze 7. prosince 2023. Jedná se o klíčový milník pro budoucnost energeticky úsporných budov v Evropě.

Vítáme konečný výsledek směrnice EPBD. Zavádí jasné cíle a také dostatečnou flexibilitu k jejich dosažení. Povinné minimální normy energetické náročnosti (MEPS) budou nyní považovány za dobrovolný nástroj k dosažení cílů směrnice v oblasti bytového fondu. Již od zveřejnění návrhu Komise je UIPI silným zastáncem toho, aby členské státy měly flexibilitu při zaměření na průměrný fond budov, spíše než na jednotlivé budovy.

Pokud jde o rezidenční sektor, členské státy budou muset zajistit, aby se průměrná spotřeba primární energie celého fondu obytných budov do roku 2030 snížila o 16 % a do roku 2035 o 20–22 % ve srovnání s rokem 2020. K dosažení těchto cílů je třeba, aby většina renovací (55 %) se zaměřit na budovy s nejhoršími výsledky, které jsou konkrétně definovány jako budovy se 43 % s nejnižším výkonem v národním fondu. U nebytových budov se spoluzákonodárci shodli, že v roce 2030 budou všechny nebytové budovy dosahovat 16 % nejhorších výsledků a do roku 2033 budou mít více než 26 %.

Emmanuelle Causse, generální tajemnice Mezinárodní unie vlastníků nemovitostí, uvedla:

„S touto politickou dohodou máme na stole funkční řešení. Neznamená to, že konečným cílům chybí ambice. Členské státy musí dodržovat přesné cíle, které se mohou promítnout do povinností pro jednotlivé budovy. Znamená to spíše větší míru flexibility pro členské státy při určování toho, jak tyto cíle splnit, a nástrojů, které mají používat, zejména v rezidenčním sektoru.“

Po této dohodě musí oba spoluzákonodárci dohodu formálně přijmout, než bude moci být nová směrnice zveřejněna v Úředním věstníku EU a následně vstoupí v platnost. Poté bude na členských státech, aby jej provedly a provedly jeho požadavky k dosažení stanovených cílů.

Zdroj: Tisková zpráva UIPI (v originále -EN) , prosinec 2023