Dne 9.2.2017 Evropský soud pro lidská práva rozhodl v případu tří individuálních stěžovatelů z České republiky o způsobu výpočtu náhrady za omezení jejich vlastnického práva v souvislosti s dlouholetou regulací nájemného. Chtěli bychom naše členy upozornit, že tato kauza nijak nesouvisí s žádnou z hromadných žalob, které OSMD v minulosti organizovalo a kterými se ESLP […]

Dne 9.2.2017 Evropský soud pro lidská práva rozhodl v případu tří individuálních stěžovatelů z České republiky o způsobu výpočtu náhrady za omezení jejich vlastnického práva v souvislosti s dlouholetou regulací nájemného.

Chtěli bychom naše členy upozornit, že tato kauza nijak nesouvisí s žádnou z hromadných žalob, které OSMD v minulosti organizovalo a kterými se ESLP odmítl zabývat se zdůvodněním, že stěžovatelé nevyčerpali všechny dostupné vnitrostátní opravné prostředky.

Tito tři individuální stěžovatelé nejprve museli vyčerpat veškeré dostupné vnitrostátní prostředky k hájení a uplatňování svých nároků – to byla nutná podmínka pro to, aby se jejich stížností ELSP vůbec zabýval.

Také je třeba zdůraznit, že rozsudek o spravedlivém zadostiučinění těchto individuálních žalob není zatím pravomocný. Účastníci řízení mají možnost ve lhůtě 3 měsíců žádat o postoupení věci Velkému senátu ESLP.

Děkujeme všem majitelům nemovitostí za podporu vyjádřenou členstvím v OSMD!