Mezinárodní organizace UIPI, jejíž členem je i OSMD, provedla během měsíců leden – duben 2021 online dotazníkové šetření s cílem zjistit, jak jsou evropští vlastníci nemovitosti ochotni renovovat své nemovitosti. Dalším cílem bylo posoudit dopad současné koronavirové krize na jejich záměry. Data byla sesbírána ze 36 zemí a podařilo se získat 10 415 vzorků. V […]

Mezinárodní organizace UIPI, jejíž členem je i OSMD, provedla během měsíců leden – duben 2021 online dotazníkové šetření s cílem zjistit, jak jsou evropští vlastníci nemovitosti ochotni renovovat své nemovitosti. Dalším cílem bylo posoudit dopad současné koronavirové krize na jejich záměry.
Data byla sesbírána ze 36 zemí a podařilo se získat 10 415 vzorků. V České republice odpovědělo na dotazník 985 členů OSMD.
Přinášíme nejzajímavější výsledky, které se týkají například snahy snížit energetickou náročnost budovy:

Domníváte se, že by bylo přínosné zlepšit (= snížit) energetickou náročnost svého obydlí/své nemovitosti(í)?

 

Výběr z možností

Odpovědi za ČR

UIPI celkem

Ano

41,83 %

76,53 %

Ne

40,71 %

12,76 %

Nevím

17,46 %

10,71 %

 

 

Plánovali jste, ještě před nástupem COVID-19, renovaci svého obydlí/nemovitosti(í) zaměřenou na snížení energetické náročnosti?

Na tuto otázku odpovědělo 968 dotázaných.

 

Výběr z možností

Odpovědi za ČR

UIPI celkem

Ano, svého obydlí

3,51 %

31 %

Ano, své nemovitosti(í)

28,93 %

21,74 %

Ne

67,56 %

47,26 %

 

 

 Všechny výsledky jsou k dispozici v členské zóně webu OSMD na titulní stránce (hned po přihlášení).