Pokud nedoloží roční vyúčtování výdajů spojených s bydlením, mohou přijít o příspěvek na bydlení, tvrdí někteří pracovníci úřadu práce. Je to skutečně tak?

Členové OSMD a i další pronajímatelé jsou v poslední době dotazování svými nájemci (kteří jsou příjemci dávek na bydlení) na roční vyúčtování výdajů souvisejících s bydlením. Těmto nájemcům je na některých úřadech práce vyhrožováno odebráním, resp. nepřiznáním, příspěvku na bydlení, pokud nedoloží do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období vyúčtování ročních výdajů souvisejících s bydlením. Proto jsme iniciovali schůzku na Generálním ředitelství úřadu práce v Praze 7, která proběhla 29. dubna 2019. Za OSMD byli přítomni: Ing. Karel Polata, místopředseda, a Mgr. Eliška Baloghová, tisková mluvčí. Za Generální ředitelství se k problému vyjádřil PhDr. Ing. Ondřej Muravecký, vedoucí oddělení NSD pro HN, SSP a sociální práci. Ten přítomné zástupce OSMD uklidnil sdělením, že pokud nestihnou žadatelé doložit vyúčtování do konce dubna, neznamená to automaticky, že by o dávku přišli. Mohou podklady dodat i v průběhu května, pokud ani to nestihnou, pak existuje i možnost podat vyúčtování v průběhu následujících tří měsíců, avšak dotyčný musí spolu s tím podat i novou žádost o příspěvek na bydlení.

Žadatelé se tak nemusí bát, že by o příspěvek přišli na základě pozdního dodání vyúčtování (především v důsledku pozdějšího dodání od poskytovatelů služeb – vodáren apod.).

Více v tiskové zprávě Generálního ředitelství úřadu prácezde: