Na začátku července jsme zaslali našim členům dotazník týkající se pojištění nemovitosti. Žádáme o jeho vyplnění!

Na finální výsledky si budete muset ještě chvíli počkat, protože jsme uzavření dotazníku o pár týdnů prodloužili, abychom nasbírali co nejvíce dat.

Proto prosíme všechny naše členy, kteří ještě dotazník nevyplnili, aby tak učinili (pro každou nemovitost jeden dotazník)- odkaz na formulář najdete v emailu, který jsme zasílali 3. července – prosím zkontrolujte si i složky Hromadné a Spam.

Čas na vyplnění je do konce srpna. Pomůžete nám tím sesbírat relevantní informace ohledně pojištění nemovitosti- tématu, kterému se bude věnovat podzimní číslo časopisu Střecha.

Děkujeme a přejeme příjemné plynutí letních dnů.

Vaše OSMD