Daňový balíček připravovaný Ministerstvem financí vzbudil zájem mnoha našich členů. Jeden z nich, jehož tyto změny nenechaly chladným, napsal výstižný dopis paní ministryni. Dopis uveřejněný se souhlasem našeho člena a následnou odpověď paní ministryně Schillerové najdete o něco níže, zde nejprve Úvodní komentář místopředsedy Ing. Milana Krčka Vážení členové, posledních několik málo let jsme zažívali […]

Daňový balíček připravovaný Ministerstvem financí vzbudil zájem mnoha našich členů. Jeden z nich, jehož tyto změny nenechaly chladným, napsal výstižný dopis paní ministryni. Dopis uveřejněný se souhlasem našeho člena a následnou odpověď paní ministryně Schillerové najdete o něco níže, zde nejprve

Úvodní komentář místopředsedy Ing. Milana Krčka

Vážení členové,

posledních několik málo let jsme zažívali období nezvyklého klidu, daného jednak úspěšně dokončenou deregulací nájmů, a (troufám si odhadnout jako důsledek přechozích mnoha let velmi úporného boje za práva pronajímatelů, daných Listinou základních práv a svobod) i poměrně příznivou zákonnou úpravou nájemních vztahů kodifikovanou novým občanským zákoníkem. Podle některých analýz se náš nájemní bytový trh dokonce umístil mezi nejliberálnějšími v rámci celé EU.
Nyní se však vláda Andreje Babiše, resp. jím řízené ministerstvo financí, chystá učinit krok, který znatelně poškodí všechny plátce, jež přiznávají příjmy z pronájmu. Tím krokem je změna zákona o dani z příjmu, která ze všech skupin poplatníků zdaleka nejvíce postihne nás pronajímatele a to skokovým navýšením daňové zátěže minimálně o 30-40%.

Ing. Karel Janda, člen našeho sdružení, se rozhodl pozvednout svůj hlas a napsat přímo ministryni Schillerové a dalším činovníkům ANO, jak na tento návrh pohlíží. Jeho dopis je natolik vypovídající a nepochybně se v něm zračí i zkušenost mnoha členů OSMD, že jsme se ho, se souhlasem pana Jandy, rozhodli zveřejnit. Zároveň zveřejňujeme i odpověď ministryně v demisi Schillerové. Z této odpovědi čiší naopak naprostá lhostejnost k argumentům předneseným inženýrem Jandou. Ve skutečnosti se ani nepokouší s ním jakkoli polemizovat.
Hlavní starostí ministerstva, jak vyplývá z textu dopisu, je narovnání “nerovnosti ve zdanění příjmů mezi zaměstnanci a pronajímateli”, které ministerstvo spatřuje v „daleko nižší odvodové povinnosti“ pronajímatelů. Je příznačné, že podobně disproporční situace mezi zaměstnanci a samostatnými podnikateli už ministerstvo tolik netrápí. Premiér v demisi totiž dobře ví, že OSVČ je v naší republice nakonec nezanedbatelný počet a proto je třeba si tuto voličskou skupinu alespoň částečně uchlácholit (po všech kontrolních hlášeních, EET, apod.). Proto ministerstvo financí přišlo s návrhem, jak plátcům podle § 7 (příjmy ze samostatně výdělečné činnosti) kompenzovat zvýšení daňové zátěže, a to možností nově si započíst do nákladů 75% odvodů státu. Plátci dle § 9 (příjmy z pronájmu) si zřejmě už žádnou úlitbu v očích současných vládců nezaslouží.
Desítky miliard korun, o které stát připravil majitele nájemních domů během téměř čtvrtstoletí trvající protiústavní regulace nájmů, dnes už nikoho z mocných nezajímá. Ba co víc, komunisté se dle aktuálního vyjádření jejich staronového předsedy Filipa už chystají podepsat toleranční patent s vládní koalicí ANO-ČSSD, jehož součástí má být možnost předkládat vlastní návrhy zákonů!
Máme se zřejmě na co těšit, vážení členové.

Milan Krček
místopředseda

Dopis člena OSMD adresovaný Ministerstvu financí: 

 Odpověď ministryně JUDr. Aleny Schillerové, Ph. D.  

(bez osobních údajů převedeno do formátu pdf)