Advokát JUDr. Jiří Odehnal upozorňuje, že v dokumentech dotačních výzev Covid-nájemné (I-III), které pronajímatel potvzuje svým podpisem, se často vyskytují chyby.  “Pronajímatel mimo jiné stvrzuje parametry nájemní smlouvy, včetně výše čistého nájemného a výše skutečně provedených úhrad, ..(..) Častá je záměna podnikající a nepodnikající fyzické osoby. Závažné jsou pak časté početní chyby – nesprávné uvedení […]

Advokát JUDr. Jiří Odehnal upozorňuje, že v dokumentech dotačních výzev Covid-nájemné (I-III), které pronajímatel potvzuje svým podpisem, se často vyskytují chyby.

 “Pronajímatel mimo jiné stvrzuje parametry nájemní smlouvy, včetně výše čistého nájemného a výše skutečně provedených úhrad, ..(..) Častá je záměna podnikající a nepodnikající fyzické osoby. Závažné jsou pak časté početní chyby – nesprávné uvedení výše čistého nájemného a z toho vyplývající požadovaná výše nájemného.”

Celé jeho upozornění s uvedením nejčastějších chyb najdete v členské zóně v sekci Covid

Doporučujeme všem pronajímatelům, kteří dotační výzvy Covid-nájemné doprovázejí svým čestným prohlášením, aby kontrolovali správnost jimi podepisovaných údajů.

Aktuálně je možné podávat výzvu Covid-nájemné 3 – více ZDE