Zápis z valné hromad sdružení z roku 2021.

Valná hromada OSMD se konala dne 16. 10. 2021.

Účast při zahájení bylo 58 členů, ale postupně v průběhu dopoledne narostla účast na 62 členů, což je dle Stanov sdružení dostačující počet pro usnášeníschopnost.
Nejprve byl schválen program valné hromady, skrutátorky a zapisovatelka (pro 59 členů, proti 0, zdržel se 0).
Dále zazněly tyto zprávy:
• Zpráva o činnosti pobočky Brno mezi valnými hromadami (přednesla Ing. arch. Helena Vařejková, předsedkyně brněnské pobočky)
• Zprávy o činnosti správní rady OSMD a UIPI mezi valnými hromadami (přednesl Ing. Milan Krček, předseda sdružení)
• Zpráva o hospodaření OSMD za rok 2020 (přednesl Ing. Milan Krček)
• Zpráva revizní komise (přednesl Prof. Jiří Kameníček).
Následovalo Schválení zprávy o hospodaření a revizní zprávy za rok 2020 (pro 61 členů, proti 0, zdržel se 0), Schválení účetní závěrky OSMD za rok 2020 (pro 61 členů, proti 0, zdržel se 0).
Jako jeden z posledních bodů byl zařazen Návrh rozpočtu na rok 2021, který byl následně také schválen (pro 62 členů. Proti 0, zdržel se 0).

Informace

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se