Článek o odpovědnosti ze Střechy 4/2021, autor JUDr. Jiří Odehnal.

Odpovědnost je velice široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení nějaké osoby za určitou věc, stav či jednání.

Právní odpovědnost je podmnožina obecné odpovědnosti a znamená ručení za něco konkrétního. Odpovědnost typicky nastupuje ve chvíli, kdy nesplněním primární povinnosti dojde k porušení právní normy a vzniká nová, sekundární povinnost strpět následek stanovený právními normami – odpovědnostní právní vztah. Základem právní odpovědnosti je proto právní delikt, kterým se rozumí (zpravidla zaviněné) protiprávní jednání, tj. lidské jednání spočívající v nesplnění nebo porušení povinností stanovených zákonem nebo uložených na jeho základě (ve formě písemné, ústní či konkludentní – mlčky uzavřené smlouvy).

Schéma: Primární povinnost >>> porušení primární povinnosti >>> právní následky:

trvá původní povinnost
nastupuje sekundární povinnost (= odpovědnostní právní vztah)

náhrada škody
správní, trestní a disciplinární sankce

jiné právní následky

neplatnost jedná

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se