18. ledna 2024, Praha, přednášející: Mgr. Petra Krtková.

Témata pražské lednové přednášky byla:

Vyúčtování služeb podle Zákona č. 67/2013 Sb.

Běžná údržba a drobné opravy podle Nařízení vlády č. 308/2015 Sb

Časové členění přednášky  – uveden čas v minutách (odkaz na videozáznam viz níže):

začátek
 Téma

3:08
Obecný vztah mezi zákonnými předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky)

6:52
Ujednání § 2239 OZ – zvýšená ochrana nájemců v nájemním právu

9:13
Platby spojené s užíváním bytu, splatnost, výše záloh

15:10
Kolize mezi §2252 OZ a § 7 a § 8 zákonem o službách – jiné lhůty splatnosti

19:18
Výčet nezbytných služeb, které je pronajímatel povinen poskytovat nájemci – § 2247, odst. (2)OZ

23:22
Pes v domě

27:25
Zákon 67/2013 Sb. o službách – Ujednání o službách musí mít písemnou formu

37:00
Dotaz ohledně platby služeb a spoluvlastníka

40:56
Zúčtovací období

47:29
Osoby rozhodné pro rozúčtování služeb versus trvalé bydliště

51:40
Osoba blízká  – § 22 OZ

55:33
Pokuta za nepeněžní plnění, § 13 zákona o službách

59:06
Závažné porušení povinností

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se