Vývoj soudního řízení člena OSMD týkající se nutnosti uzavřít smlouvu s vodárnami.

OSMD sděluje, že člen OSMD, který byl neúspěšný v soudním řízení o nahrazení projevu vůle Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. s uzavřením smlouvy o dodávkách vody a odvádění odpadních vod, podal dne 24.8.2020 stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku (ESLP), kterou napadá rozsudek Obvodního soudu v Praze 10 ze dne 1. 11. 2017, č.j. 34 C 203/2017-116, rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. 3. 2018, č.j. 70 Co 35/2018-148, rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 10. 2019, č.j. 33 Cdo 2748/2018-173 a usnesení Ústavního soudu ČR  ze dne 14. 2. 2020, sp.zn. II. ÚS 378/2020. Soudním rozhodnutím vytýká zásah do pokojného užívání svého majetku a vedení nespravedlivého procesu. Zejména nesouhlasí s právním posouzením návrhu  smlouvy o dodávkách vody a odvádění odpadních vod jako smlouvu uzavírané adhezním způsobem. Ti členové, kteří nesouhlasí s obsahem návrhu  smlouvy o dodávkách vody a odvádění odpadních vod ze strany  Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. mohou vyčkávat rozhodnutí ESLP do 31.12.2023.

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se