1. Nájemné za byty D: Jaké mám v současné době práva a povinnosti? Mám sám/sama oslovit nájemce bytu/prostoru k podnikání, nebo počkat, až on osloví mne? O: Aktuálně byl schválen a 27. 4. 2020 vyhlášen zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby. […]

1. Nájemné za byty

D: Jaké mám v současné době práva a povinnosti? Mám sám/sama oslovit nájemce bytu/prostoru k podnikání, nebo počkat, až on osloví mne?

O: Aktuálně byl schválen a 27. 4. 2020 vyhlášen zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby.

Zákon rozlišuje rozhodnou dobou – od 12. března 2020 do skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději do 31. července 2020, a ochrannou dobu – od nabytí účinnosti zákona do 31. prosince 2020.

Pronajímatel nesmí v ochranné době nájem vypovědět pro neplacením nájemného, pokud prodlení nastalo v rozhodné době a převážně v důsledku omezení v době krize. Ochrana se netýká plateb za poskytované služby, ty musí být hrazeny v běžných termínech a v plné výši.

Nájemce musí bez zbytečného odkladu doložit pronajímateli okolnosti prodlení potvrzením od místně

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se