1. Nájemné za byty D: Jaké mám za současné situace nová práva a povinnosti? O: Na rozdíl od první (jarní) vlny koronaviru nebyla na podzim přijata legislativní opatření na ochranu nájemců bytů. Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, rozlišuje rozhodnou dobou od 12. […]

1. Nájemné za byty

D: Jaké mám za současné situace nová práva a povinnosti?

O: Na rozdíl od první (jarní) vlny koronaviru nebyla na podzim přijata legislativní opatření na ochranu nájemců bytů. Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, rozlišuje rozhodnou dobou od 12. března 2020 do skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději do 31. července 2020, a ochrannou dobu od nabytí účinnosti zákona do 31. prosince 2020:

Rozhodná doba již uběhla a žádná jiná (nová) ochrana nájemce (podle tohoto nebo jiného zákona) nebyla stanovena;

, proto stále nelze dát výpověď pro neplacení čistého nájemného, pokud prodlení nastalo v rozhodné době (viz výše), převážně v důsledku omezení v době krize, a při splnění další podmínky (dodání potvrzení od místně příslušného úřadu práce ČR).

Ale: Pronajímatel smí ukončit nájem

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se