Jak předcházet a minimalizovat škody, výluky z pojištění a ušlý zisk. Článek ze Střechy č. 3/2023, autorka Olga Matvijová.

Jak předcházet a minimalizovat škody, výluky z pojištění a ušlý zisk

Ve STŘEŠE 4/2021 jsem se zabývala pojištěním bytového domu (co je předmětem pojištění, jak určím cenu domu, jaká rizika mohu pojistit apod.).

V tomto článku se zaměřím na prevenci vzniku škody na nemovitosti v základních situacích:

Únik či výbuch plynu, požár, vodovodní škody, vznik škody v neobývaném bytě. Upozorním na možné výluky z pojištění a odloženou účinnost pojištění. Na konci zmiňuji i problematiku ušlého zisku, která přímo souvisí s příjmy z pronájmu a zasloužila by podrobnější zpracování.

Pojistná událost je nečekaná, náhodná a neplánovaná událost. Je však možné dělat preventivní kroky, aby pojistná událost buď vůbec ne nastala, popř. zvolit takový postup, aby škody byly pokud možno co nejnižší.

Zároveň je nutné minimalizovat důvody, pro které by pojišťovna mohla odmítnout nebo snížit pojistné plnění, pokud už škoda vznikne.

Prevence ú

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se