Má nájemce právo na úroky z kauce a v jaké výši? Právní pojednání.

Právo nájemce na úroky z jistoty(dřívější kauce podle § 686a OZ-1964)

 § 2254 OZ Jistota

(1) Ujednají-li strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu, nesmí být jistota vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného.

(2) Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.

V důvodové zprávě k novému občanskému zákoníku se uvádí:

„Protože nájemce dává složením jistoty pronajímateli k využití vedle své peníze, aniž za to dostává protiplnění, má právo na úrok z jistoty.“

Uvedené ustanovení je velmi nešťastně formulované a v praxi vyvolává mnoho otazníků. Zásadním problémem je, že žádný předpis „zákonnou sazbu“ úroku z jistoty nestanoví, resp. doposud nebyl přijat. V úvahu proto připadá použití § 1802

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se