Článek JUDr Jiřího Odehnala z ledna 2019 o opravě a výměně vodovodní přípojky.

Kdo hradí opravu (a výměnu) vodovodní přípojky?

Dotaz člena:

Je pravda, že opravu vodovodní přípojky zajišťuje (tj. hradí) provozovatel, tj. vodárny? Přípojka vede do domu pod chodníkem a silnicí.  Dům je v soukromém vlastnictví, chodník ve vlastnictví města a silnice ve vlastnictví kraje. Jedná se o dům z r. 1933, tedy nikoliv o novou přípojku. Žádné úniky vody nebo mokro nikde není, ale místní vodárny vidí dálkově nějaké změny tlaku před naším domem a snaží se tvrdit, že je na vině naše pobočka a že se jedná o naše náklady. Měření a poslech provádějí za pomoci přístrojů na hlavním řadu a na naší přípojce, sami si nejsou jisti, zda se jedná o závadu na hlavním vodovodním řadu, nebo naší přípojce.

Dotazy:

1) Jak musí provozovatel prokázat, že se jedná o závadu na naší přípojce?

2) Kdo rozhoduje o tom, zda se bude jednat o opravu, nebo výměnu přípojky

3) Kdo nese náklady na rozkopání silnice a případnou opravu?

Odpověď advoká

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se