OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - základní přehled problematiky.

 
OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – základní přehled problematiky:
 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, General Data Protection Regulation, nařízení č. 2016/679, Obecné nařízení) je podrobně rozebráno na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/gdpr/ds-3938/p1=3938

Je tam vystavena pracovní příručka k GDPRhttps://www.uoou.cz/zakladni%2Dprirucka%2Dk%2Dgdpr/ds-4744/archiv=0&p1=3938 a nejčastější otázky a odpovědi: https://www.uoou.cz/otazky%2Da%2Dodpovedi%2Dk%2Dgdpr/ds-4753/archiv=0&p1=3938

Úřední text je na adresehttp://www.privacy-regulation.eu/cs/index.htm

 

Český adaptační zákon dosud neexistuje, prochází legislativním procesem. V českém právním prostředí GDPR od 25. května 2018 nahradí většinu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, resp. zákon o ochraně osobních údajů po novele Obecným nařízením bude od 25. května 2018 upravovat už jen některé aspekty týkající se ÚOOÚ a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny, je

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se