Paušální platby za služby ve vztahu k novelizaci zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře - článek JUDr. Jiřího Odehnala z roku 2018.

Pozn. red.:  Kurzívou jsou uvedeny citace příslušných zákonů
§ 9 zákona č. 67/2013 Sb., o službách, upravuje paušální platbu takto (znění je identické od počátku účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2014):

(1) Částku nájemného a částku za služby lze sloučit do samostatné paušální částky, pokud si to strany ujednají. Jako samostatnou paušální platbu lze rovněž ujednat pouze platbu za poskytované služby. V obou případech platí, že platby za poskytované služby se nevyúčtovávají.

(2) Písemná dohoda o paušální platbě nemusí být uzavřena se všemi nájemci.

(3) Na žádost příjemce služeb má poskytovatel služeb povinnost vystavit pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby.

Zákon č. 67/2013 Sb., o službách, mj. rozlišuje (v souladu s obecnou logikou) v § 2 dva odlišné pojmy:

e) rozúčtování, kterým se rozumí vyčíslení výše nákladů za poskytované služby v daném zúčtovacím období pro jednotlivé příjemce služeb a způ

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Již máte účet? Přihlaste se