Výchozí situace: Nájemce (bytu nebo nebytových prostor) žádá o slevu z nájemného po vyhlášení stavu nouze.

Možnosti řešení:

 

A. Nebytové prostory

·         Přímý nárok na slevu z nájmu v případě mimořádných situací dosud není  výslovně upraven, jednotlivé případy se vždy řeší ad hoc, dle konkrétních podmínek.

·         Do parlamentu byl odeslán vládní návrh zákona umožňující odklad nejméně tří měsíčních nájmů, během příštích dnů ho bude projednávat Poslanecká sněmovna a následně Senát ve stavu legislativní nouze, tj. extrémně zrychleným procesem.

·         Rozlišuje se rozhodná doba (doba, po kterou je vyhlášen stav nouze) a ochranná doba (doba, ve které nesmí být dluh na nájemném postižen výpovědí).

·         Podnikatelům, kteří museli kvůli nouzovému stavu zavřít svou provozovnu, se tímto umožní odklad plateb nájemného po rozhodnou dobu (zatím uváděno 12. 3. 2020 – 30. 6. 2020).

·         Navazující ochranná doba poběží po dobu dvou let, do konce března 2022, a v této době musí nájemce zcela zaplatit odložené splátky. Podle kusých zpráv by se snad odklad neměl týkat zá

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se