Nahoru

Změna výše nájemného

Členská zóna
Členská zóna

Míra inflace

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.

17. 1. 2023 číst více
Členská zóna
Členská zóna

Zvýšení nájemného za byt – právní úprava a komentář

Relevantní právní úprava (občanský zákoník č. 89/1992 Sb., OZ) § 1868 (Společné dluhy a pohledávky – zástupce pro doručování) ...

29. 7. 2019 číst více
Členská zóna
Členská zóna

Návrh na zvýšení nájemného – VZOR

Zvýšení ve variantě na základě posudku znalce nebo na základě porovnání se srovnatelnými byty – srovnatelné místně obvyklé nájemné, které bylo zjištěno postupem uvedeným v Nařízení vlády č. 453/2013 Sb. z 11. 12. 2013.

29. 7. 2019 číst více
Členská zóna
Členská zóna

Zvýšení nájemného na základě rozhodnutí soudu

Právní pojednání o zvyšování nájemného.

24. 6. 2019 číst více