Právní pojednání o zvyšování nájemného.

Pronajímatel může po nájemci požadovat zvýšení nájemného dle zákona (tedy buď postupně, nebo v některých případech i jednorázově, až do výše obvyklého, tedy tržního nájemného v místě a čase), pokud je splněno několik podmínek. Předně mezi pronajímatelem a nájemcem není sjednán žádný způsob navyšování nájemného ani není navyšování nájemného smluvně vyloučeno. Za sjednaný způsob navyšování nájemného se přitom považuje i tzv. inflační doložka, tedy ujednání, že nájemné může být pronajímatelem navýšeno o oficiálně vyhlášenou míru inflace za dané období, zpravidla rok. Od posledního navýšení nájemného musí uplynout více než jeden rok a požadované navýšení nesmí v průběhu tří let překročit 20% (až na zákonem stanovené výjimky). Dále je třeba, aby pronajímatel písemně navrhl nájemci novou výši nájemného. Tedy návrh musí obsahovat konkrétní částku – novou

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se