Probíhá testovací provoz portálu ...

Tisková zpráva: publikace Místně obvyklé nájemné

16.12.2010, Praha – Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD) vydalo publikaci Místně obvyklé nájemné. Vzhledem k tomu, že dosud nejsou stanovena ani pravidla MMR pro přípravu mapy místně obvyklého nájemného vydalo OSMD v předstihu knihu předních odborníků. Ta definuje, co je to místně obvyklé nájemné, z jakých údajů je možné ho zjišťovat, jaký význam má, k čemu má sloužit a kde je, možné ho zjistit. Přechod na placení místně obvyklého nájemného je cestou k ústavně konformnímu nájemnímu právu, které ale musí být ještě doplněno návratem k obnovení všech vlastnických práv.

Kniha je určena pro odborníky, kteří se zabývají problematikou nájemného zejména pro následující období, kdy budou majitelé a nájemníci vyjednávat, jaké nájemné sjednají od 1.1.2011. 

V řadě velkých měst se regulované nájemné značně přiblížilo tržnímu, ale v menších městech a na severu Čech i Moravy (Ústí nad Labem, Ostrava) je nájemné ještě hluboko pod náklady prosté reprodukce. 

Na knize se podíleli tito autoři: 

PROF. ING. ALBERT BRADÁČ, DRSC., ředitel Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně;
ING. MILADA KADLECOVÁ, jednatelka Institutu regionálních informací (IRI);
ING. MAREK MIČÚCH, PH.D., Katedra ekonomie NF VŠE;
RNDR. MILAN POLEDNÍK, specialista v oblasti ekonomické a regionální geografie IRI;
ING. ZDENĚK VÍCH, CSC., znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí IRI;
ING. MGR. MIROSLAV ZAJÍČEK, ředitel Laboratoře experimentální ekonomie NF VŠE.


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Plynární, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Byt, 2+kk, 40 m2, 212 Kč/m2/měsíc

8 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.