Přednáška dne 18. května 2017 v Bílém domě v Libni, U Meteoru 6, Praha 8 od 17 hodin.

Téma:    Příprava rekonstrukce nemovitosti

        Investor a investiční rozhodování

       Projekt a vztahy s projektanty a architekty

       Výběr zhotovitele

       Vztahy se zhotovitelem

       Technický dozor investora

       Smlouva o dílo

Přednášející:    Ing. Lukáš Smetana, ředitel ProBydlení a.s.

Vstupné pro člena OSMD je 50 Kč, ostatní 100 Kč. Přednášky jsou přístupné veřejnosti.