Přednáška v Brně v úterý 12. března 2024 od 17:00 do 19:00 hod.

Místo konání: posluchárna A 138, FAST VUT Brno, Veveří 95, Brno, vstup do hlavní budovy, ve zvýšeném přízemí vpravo kolem literární kavárny, trasa bude značena směrovkami.

Program :

17:00 – 17:40    Právní odpoledne – aktuální témata a nová judiktura

JUDr. Jiří Odehnal, advokát, člen OSMD

17:45 – 19:00    Návrh Územního plánu města Brna pro společné jednání (2024)

Návrh pro společné jednání (2024) – PUP (brno.cz)

  • jak se vyznat v návrhu územního plánu a ve způsobu projednání dokumentů

Připomínkování je zahájeno dne 20. 2. 2024, tzn. uplatňovat připomínky je tak možno průběžně od 20. 2. 2024 do 8. 4. 2024 včetně…..…Po skončení fáze společného jednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi dle ust. § 50 stavebního zákona může dojít k úpravě návrhu v textové i grafické části ve smyslu § 51 odst. 1 stavebního zákona. Proto je třeba při podávání připomínek reflektovat, že návrh Územního plánu města Brna pro veřejné projednání může být pravděpodobně odlišný od nyní zveřejněného Návrhu Územního plánu města Brna pro společné jednání (2024). Nadále platí, že k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu města Brna bude možné ve fázi veřejného projednání dle ust. § 52 stavebního zákona uplatnit připomínky i námitky.

  • dotazy, diskuze

Přednáší:            Ing. arch. Michal Hadlač, urbanista, 1.místopředseda dozorčí rady ČKA

 

Dotazy zašlete včas písemně na [email protected]