Přednáška Brně v úterý 28. listopadu 2023 od 17:00 do 19:00 hod.

místo konání: posluchárna A138, FAST VUT Brno, Veveří 95, Brno

téma: Detailnější představení dotační výzvy pro bytové domy v programu Nová zelená úsporám

přednáší: Ing. Jakub Hrbek, ředitel sekce Realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, SFŽP

 

Přednáška je realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Projekt Odborné poradenství v oblasti bydlení se zaměřením na nájemní bydlení