Přednáška v Brně v úterý 14. listopadu 2023 od 17:00 do 19:00 hod.

místo konání: posluchárna A138, FAST VUT Brno, Veveří 95, Brno

na téma: pokračování úspěšné přednášky z roku 2022 ve spolupráci s TZB info.

Předpokládané body programu:

  • Povinná kontrola systémů vytápění platí i pro bytové domy
  • Životnost rozvodů studené a teplé vody
  • Úspory v bytech a společných prostorách bytového domu
  • Co přesně znamená další novela vyhlášky o rozúčtování teplé vody a tepla?

 

Přednáška je realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Projekt Odborné poradenství v oblasti bydlení se zaměřením na nájemní bydlení