Právní konzultace poskytují profesionálové, právníci se zkušenostmi v oblasti nájemního bydlení. Konzultace v trvání 30 minut jsou placené a je nutno se telefonicky nebo e-mailem objednat.

Místo konání:

OSMD v ČR
Mánesova 69
120 00 Praha 2 

Telefon: 233 344 573
Mobilní číslo: 774 976 233
E-mail: [email protected]

Cena konzultací:

Pro členy OSMD – 100,-Kč / 30 min, člen sdružení OSMD má nárok na 4 dotované půlhodinové konzultace ročně.

Pro nečleny – 300,-Kč / 30 min, částka musí být připsána na bankovním účtu OSMD tři dny před termínem porady. Variabilní symbol Vám přidělíme při objednání.

Objednání konzultace je závazné.