Asociace nájemního bydlení, Občanské sdružení majitelů domů a Sdružení nájemníků vyjadřují společné stanovisko k novele zákona č. 67/2013 Sb., kterou se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 199). V dopise, který je adresovaný poslankyním a poslancům, žádají […]

Asociace nájemního bydlení, Občanské sdružení majitelů domů a Sdružení nájemníků vyjadřují společné stanovisko k novele zákona č. 67/2013 Sb., kterou se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 199).

V dopise, který je adresovaný poslankyním a poslancům, žádají tyto 3 subjekty podpoření pozměňovacího návrhu, který zužuje definici dálkově odečitatelného měřidla a dálkově odečitatelného zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění tak, aby se jednalo o zařízení, která provádí dálkové odečty moderním způsobem a skutečně efektivně s co nejmenším finančním zatížením jak poskytovatelů služeb, tak i uživatelů bytů. Dále je žádáno posunutí účinnosti zákona na leden 2024, protože v původním návrhu je lhůta pro splnění všech povinností byla příliš krátká.

Celé znění Stanoviska ZDE