Výkonná místopředsedkyně OSMD.

PhDr. Eva Tlapáková, CSc., se narodila v roce 1951. V rámci pětiletého VŠ studia absolvovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK a MFF UK. V roce 1979 získala titul PhDr. na FF UK, v roce 1982 titul CSc. z pedagogických věd. Hned po skončení studií zůstala pracovat na FTVS UK, nejprve dva roky ve Výzkumném ústavu tělovýchovném, po ukončení mateřské dovolené jako vyučující, a to až do roku 2022.

V OSMD se angažuje od roku 1995 dodnes. Vystřídala mnoho pracovních i dobrovolných pozic: přes členku správní rady v 90. letech k vedoucí kanceláře (1996 – 2005) a matrikářce (2005 – 2020) a opět k člence správní rady, nyní jako výkonná místopředsedkyně. Od roku 1995 do roku 2011 pracovala ve tříčlenném kolektivu spolu s šéfredaktorem Liborem Dellinem a grafičkou Zlatou Brabcovou jako redaktorka a korektorka časopisu Střecha. Tuto funkci vykonává dodnes.

Ve volném čase ráda zahradničí, čte knížky, hraje na kytaru a zpívá u táboráků.