Složení správní rady odsouhlasené valnou hromadou OSMD 17. září 2020:                                                              Ing. Milan Krček                       PhDr. Eva Tlapáková, CSc.            Ing. Karel Polata          předseda                                     výkonná místopředsedkyně            místopředseda                                   Ing. […]

Složení správní rady odsouhlasené valnou hromadou OSMD 17. září 2020:

                                                            

Ing. Milan Krček                       PhDr. Eva Tlapáková, CSc.            Ing. Karel Polata         
předseda                                     výkonná místopředsedkyně            místopředseda                                 


Ing. Olga Matvijová              Ing. arch. Helena Vařejková

členka správní rady               členka správní rady, předsedkyně brněnské pobočky