Vláda navrhuje zásadní změny v DPH - týkala by se mimo jiné i vodného a stočného. Komentář předsedy OSMD v Událostech ČT.

Vláda navrhuje zásadní změny daně z přidané hodnoty – místo 3 sazeb by byly 2 a u některých položek by došlo k přesunu do vyšší sazby (21%) . Týkalo by se to například vodného a stočného, dále vstupenek na kulturní akce a točeného piva.

Jaký vliv by tato změna měla na náklady spojené s užíváním bytu, to popisuje předseda Občanského sdružení majitelů domů v ČR Milan Krček v Událostech Ćeské televize s datem 11.4.2023 (43. minuta od začátku)