Co to vlastně je předkupní právo? Je to právo oprávněné osoby požadovat, aby při zcizení byla nejprve věc nabídnuta ke koupi této osobě. Jde ale pouze o povinnost zcizitele (prodávajícího), oprávněná osoba předkupní právo využít nemusí. Vzniknout může ze zákona nebo ze smlouvy. S účinností od 1. ledna 2018 dochází k obnovení institutu předkupního práva, […]

Co to vlastně je předkupní právo?

Je to právo oprávněné osoby požadovat, aby při zcizení byla nejprve věc nabídnuta ke koupi této osobě. Jde ale pouze o povinnost zcizitele (prodávajícího), oprávněná osoba předkupní právo využít nemusí. Vzniknout může ze zákona nebo ze smlouvy.

S účinností od 1. ledna 2018 dochází k obnovení institutu předkupního práva, což znamená, že bude-li převáděn spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo. 

OSMD návrat předkupního práva také prosazovalo – důvody, které nás k tomu vedly, a více informací o návratu předkupního práva nalezneze zde