S velkou lítostí oznamujeme, že ve věku 86 let dne 30.10. 2022 zemřel čestný předseda Občanského sdružení majitelů domů, RNDr. Tomislav Šimeček. Ve funkci předsedy OSMD působil dlouhých 23 let (1997 – 2020).   Původní profesí fyzik (FZU AV ČR) a realizátor prvních polovodičových laserů v ČR, řešitel a spoluřešitel desítky evropských vědeckých projektů. Začátkem […]

S velkou lítostí oznamujeme, že ve věku 86 let dne 30.10. 2022 zemřel čestný předseda Občanského sdružení majitelů domů, RNDr. Tomislav Šimeček. Ve funkci předsedy OSMD působil dlouhých 23 let (1997 – 2020).

 

Původní profesí fyzik (FZU AV ČR) a realizátor prvních polovodičových laserů v ČR, řešitel a spoluřešitel desítky evropských vědeckých projektů. Začátkem 90. let působil 2 roky jako „visiting professor“ na universitách v Kanadě, tam se začal zajímat o politiku bydlení v prostředí tržní ekonomiky a o nástroje pomoci sociálně potřebným k dosažení obvyklé ceny bydlení. Po návratu do České republiky v roce 1992 se stal členem OSMD, od r. 1997 do roku 2020 byl jeho předsedou. Pod jeho vedením přispělo OSMD rozhodujícím způsobem k deregulaci nájemného z bytů a současně iniciovalo v roce 2003 předložení poslaneckého návrhu zákona o sociálním bydlení tak, aby deregulace nájemného neohrozila bydlení sociálně potřebných. Podílel se na tvorbě nového občanského zákoníku pod vedením prof. Eliáše. Poslední roky strávené ve funkci předsedy se věnoval vyvážené ochraně základních lidských práv vlastníků nemovitostí, ale i všech, kteří v těchto nemovitostech bydlí nebo by bydlet chtěli. Intenzivně se zapojoval do příprav zákona o sociálním/dostupném bydlení a v této souvislosti do obecného povědomí rozšířil pojem “kompetence k bydlení”. Po mnoho let byl také zástupcem OSMD v mezinárodní asociaci majitelů nemovitostí UIPI se sídlem v Bruselu, kde byl od roku 2008 místopředsedou a současně prezidentem komise nájemního bydlení UIPI.

S předsednickou funkcí se rozloučil v roce 2020, kdy jej valná hromada OSMD zvolila čestným předsedou.

S jeho osobou odešel vytrvalý bojovník za práva majitelů nemovitostí, který tomuto cíli věnoval bezmála čtvrt století svého života. 


Poslední rozloučení se bude konat v pondělí 7. listopadu ve 14:40 v Malé obřadní síni ve Strašnicích.