Daňová poradkyně Ing. Čudová spolupracující s OSMD upozorňuje na důležité rozhodnutí Ústavního soudu týkající se zdaňování důchodů. Ústavní soud zrušil § 4 odst. 3 ZDP, který zakládal zdanění pravidelně vypláceného důchodu u poplatníka, jehož součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 přesáhne ve zdaňovacím období limit 840 000 Kč. […]

Daňová poradkyně Ing. Čudová spolupracující s OSMD upozorňuje na důležité rozhodnutí Ústavního soudu týkající se zdaňování důchodů.

Ústavní soud zrušil § 4 odst. 3 ZDP, který zakládal zdanění pravidelně vypláceného důchodu u poplatníka, jehož součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 přesáhne ve zdaňovacím období limit 840 000 Kč. Zdanění důchodu lidem, kteří si vydělají více než 840 000 Kč ročně, je dle soudců ÚS diskriminační. S ohledem na zrušení ustanovení v průběhu zdaňovacího období ÚS uvádí, že ustanovení bude neaplikovatelné na celé zdaňovací období roku 2016.