Novelu zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) podepsal minulý týden prezident republiky. Na začátku dubna jej schválila vláda a v květnu parlament. Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy bude dle této novely platit až od 1.9.2024. Zákon č. 201/2012 vešel v platnost v roce 2012 a pro výměnu […]

Novelu zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) podepsal minulý týden prezident republiky. Na začátku dubna jej schválila vláda a v květnu parlament. Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy bude dle této novely platit až od 1.9.2024.

Zákon č. 201/2012 vešel v platnost v roce 2012 a pro výměnu nevyhovujících kotlů byla stanovena 10letá lhůta, která měla vypršet letos na konci srpna. Od 1. září už by při používání těchto kotlů hrozila pokuta až 50.tis. Kč. Tento krok byl zaveden v souvislosti s tím, že se Česká republika zavázala ke snížení emisí do roku 2030 o 55%.

Ovšem pozor  – odklad bude platit jen pro nevyhovující kotle, které jsou určeny k vytápění domácností či staveb určených pro rodinnou rekreaci. S výměnou svých starých kotlů ještě v letošním roce si musí tedy pospíšit například provozovatelé restaurací, penzionů, či drobných provozoven.

A ještě jednou pozor – vývoj cen naznačuje, že odklad výměny se prodraží. V neposlední řadě je potřeba vzít v potaz, že výrobci kotlů splňujících nové regule i topenáři evidují objednávky několik měsíců dopředu. Proto se nevyplatí nechat výměnu až na poslední chvíli.