Dotazník ke zjištění výše skutečně sjednaného smluvního nájemného: Vážení majitelé bytů, od roku 2009 jsme díky vaší vstřícnosti sebrali v několika vlnách data pro sestavení mapy výše obvyklého nájemného. Informace z dat zpracovaných Institutem regionálních informací pro Ministerstvo pro místní rozvoj (dále MMR) významně přispěly k liberalizaci trhu nájemného bydlení. Nespíme však na vavřínech. Trh s bydlením se […]

Dotazník ke zjištění výše skutečně sjednaného smluvního nájemného:

Vážení majitelé bytů,
od roku 2009 jsme díky vaší vstřícnosti sebrali v několika vlnách data pro sestavení mapy výše obvyklého nájemného. Informace z dat zpracovaných Institutem regionálních informací pro Ministerstvo pro místní rozvoj (dále MMR) významně přispěly k liberalizaci trhu nájemného bydlení.
Nespíme však na vavřínech. Trh s bydlením se stále vyvíjí a čekají nás další výzvy, které mohou být vyvolané politicky, nebo vnějšími vlivy. Ochrana našich zájmů se ani v budoucnu neobejde bez správných, věcných a objektivních argumentů. Rozhodli jsme se, že ve statistických šetřeních budeme pokračovat.
Při sběru dat se spoléháme na moderní techniku a opět na vaši vstřícnost. Shromažďujeme údaje o výši aktuálně sjednaného nájemného v současnosti platných nájemních smlouvách. Do níže uvedeného interaktivního formuláře prosím uveďte aktuální platné údaje. Po odeslání údajů za jeden byt zůstane formulář předvyplněn daty za „dům“ a můžete tak snadněji vyplňovat údaje za další byt ve stejném domě, nebo uvést nová data za další dům.
Získaná data zůstanou uložena v zabezpečené členské zóně OSMD. Při další vlně sběru dat (plánujeme za rok) tak budete moci nyní vyplněné údaje pouze „aktualizovat“ a nebudeme vás již zatěžovat znovuvyplňováním stejných údajů. Ve výstupech ze statistického zpracování dat nebudou použity personalizované údaje. Mezi výstupy z šetření v minulosti patřily informace o lokalitě domu, poloze domu v obci, umístění bytu v domě, stavu bytu … což vyplývá z jednoduchého a přehledného formuláře. Plánujeme také prezentaci těchto dat na mapě výše nájemného v ČR.
Zájmy majitelů domů a bytů v České republice chrání představitelé OSMD na vysoké profesní úrovni již 26 let. Vyplnění dotazníku není povinné a není ani v našich silách pravdivost údajů ověřovat. Věříme však, že i vy přispějete svými údaji k ochraně zájmů všech pronajímatelů domů a bytů v České republice.

Děkujeme!